ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ

คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

cooper07
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2544

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์